CyberKeeda In Social Media

Most used AWS S3 Bucket Policies.

 


Bucket Policies are one of the key element when we have talk about security and compliance while using AWS S3 buckets to host our static contents.

In this post, below are the some code snippets of most used bucket policy documents.


Policy 1 : Enable Public Read access to Bucket objects.

Turing OFF the Public Access Check from S3 bucket permission tab is not sufficient to enable public read access, additionally you need to add below bucket policy statement to enable.


{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement":[
  {
   "Sid":"EnablePublicRead",
   "Effect":"Allow",
   "Principal": "*",
   "Action":["s3:GetObject"],
   "Resource":["arn:aws:s3:::ck-public-demo-bucket/*"]
  }
 ]
}


Policy 2 : Allow only HTTPs Connections.

AWS S3 allows both HTTP and HTTPS by default, in order to force clients to initiate only HTTPS connection, use below bucket policy document to force it.

{
 "Id": "ExamplePolicy",
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "AllowOnlySSLRequests",
   "Action": "s3:GetObject",
   "Effect": "Allow",
   "Resource": [
    "arn:aws:s3:::ck-public-demo-bucket/*"
   ],
   "Condition": {
    "Bool": {
     "aws:SecureTransport": "true"
    }
   },
   "Principal": "*"
  }
 ]
}


Policy 3 : Allow access from a specific or range of IP address.


{
 "Version": "2012-10-17",
 "Id": "AllowOnlyIpS3Policy",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "AllowOnlyIp",
"Effect": "Deny", "Principal": "*", "Action": "s3:*", "Resource": [ "arn:aws:s3:::ck-public-demo-bucket", "arn:aws:s3:::ck-public-demo-bucket/*" ], "Condition": { "NotIpAddress": {"aws:SourceIp": "12.345.67.89/32"} } } ] }

Policy 4 : Cross Account Bucket access Policy.


{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::REPLACE-WITH-YOUR-AWS-CROSS-ACCOUNT-NUMBER:root"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::ck-public-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}

Note :  Do copy content from cross account with additional acl as bucket owner full control

aws s3 cp demo-file.txt s3://ck-public-demo-bucket/ --acl bucket-owner-full-control

Will keep on adding more..

4 comments:

 1. Endüstriyel Reklam firmaları İstanbul ve türkiye genelinde endüstriyel reklam ve tabela üretim fabrikasıyız.

  ReplyDelete
 2. Davetiye zarfları uygun fiyatlarla.
  https://www.davetiyegonder.com/davetiye-zarfi

  ReplyDelete
 3. Teknoloji haber sitesi, en güncel teknoloji gelişmelerini, inovasyonları ve sektördeki yenilikleri takip eden bir platformdur. Bu tür bir site, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, yapay zeka, internet of things (IoT), yazılım, donanım, oyun ve diğer teknoloji alanlarındaki haberleri ve analizleri sunar. Kullanıcılar, teknoloji dünyasındaki güncel gelişmeleri öğrenmek, yeni ürün ve hizmetleri keşfetmek, gelecekteki trendleri takip etmek ve sektördeki liderleri takip etmek için bu tür bir haber sitesini düzenli olarak ziyaret edebilirler. Teknoloji haber siteleri genellikle bilgisayar meraklıları, teknoloji tutkunları ve sektör profesyonelleri için önemli bir bilgi kaynağıdır.

  ReplyDelete

Designed By Jackuna